Om oss

RÄTT NAMN startades november 2009 av mig, Marcus Karlsson. Jag jobbade då som marknadsförings-konsult, sen några år tillbaka, och upptäckte att företagsnamnen på marknaden generellt ej var så bra. Jag hade hjälpt några kunder med detta, och började studera varumärkesböcker och kurser.  I början av företaget erbjöd jag enbart hjälp med namn, men upptäckte att namn och logo hänger ihop. RÄTT NAMN har nu haft över 1200 kunder, och jag märker hur viktig min bakgrund som marknadsföringskonsult, och min erfarenhet inom sälj är.  Jag försöker även lära mig av varje uppdrag, för att skapa namn som ger bästa möjliga effekt på marknaden. Det finns många andra som ser namnet som främst en språklig sak. Jag ser det som en marknadsföringsmässig sak, som ofta påverkar kundantalet mer än många tror. Logon är också en viktig del här, men namnet är viktigare enligt mig. 

bildmig.jpg

Vår kompetens baseras bland annat på:
 

  • Bakgrund som marknadsföringskonsult, vilket i kombination med studier och erfarenhet av att driva flera företag gett goda kunskaper inom marknadsföring och försäljning.
     

  • God kunskap inom varumärke och positionering.
     

  • God kunskap inom företagsnamn, delvis på grund av att ha testat över 500 företags och produktnamn bland annat på uppdrag av Nyföretagarcentrum Stockholm. Dessutom har vi tagit fram över 1000 namn åt våra kunder under ca 10 år. Vi har bra koll på vad som fungerar på marknaden.

  • Vi har ett par bollplank som även de är duktiga inom varumärke och namn.
     

  • Våra logodesigners är även de mycket duktiga. Vi har jobbat med, och utvärderat över 25 olika designer från många länder, och han vi jobbar med idag är den som kontinuerligt levererat bäst resultat. 

Vi anser att namn och logo, framförallt namnet, är mycket viktigt för ett företags framgång. Det kan tex påverka antalet kunder. Vi anser också att de flesta företag har fel namn för deras verksamhet, troligen huvudsakligen på grund av att de tagit fram namnet själva utan experthjälp. Varumärkesbyråer har priser som passar större företag (ibland upp till 100 000 kr), men vi vill hjälpa även de som ej startat företag än, och har därför valt låga priser. Därför känner vi att vi gör något viktigt och meningsfullt för företag. Eftersom de flesta som anlitar oss ej har startat företaget än, så är vårt ansvar ännu större. Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa våra kunder att lyckas med sina företag. 

Vi vill verkligen göra en stor effekt i företags och människors liv. Därför tar vi bara 3-4 uppdrag i taget, och lägger ner mycket tid, tankar och energi på varje uppdrag. Vi har valt att ha policyn att jobba tills kunden är helt nöjd, oavsett tidsåtgång. Namn och även logo är så viktiga, så att det måste bli bra.

 

Eftersom vi har hög kompetens inom området och kunnat se vad som funkar och inte funkar på marknaden, så ser vi vår roll som en rådgivare. Vi är därför tydliga med vad vi tycker och tror om olika namnförslag som vi presenterar. Detta för att vägleda våra kunder till rätt val, dvs det val som ger mest framgång på marknaden.

Kompetens

Syfte

Värderingar