top of page
iStock-1023387542.jpg

Ta fram namnet/logon själv, eller ta hjälp?

Frågan om man ska ta fram namnet, och även logon själv, eller ta hjälp, är något som många funderar över. En annan fråga är, om man ska ta hjälp, vem ska man ta hjälp av?

En generell regel kring när man ska ta hjälp, och när man ska göra en sak själv, är att ta hänsyn till betydelsen, viktighetsgraden, samt svårighetsgraden, relaterat till den egna kompetensen.
 

Namnets & logons betydelse

Jag kommer börja artikeln med betydelsen, viktighetsgraden. Det blir en kort sammanfattning. För mer information om det, så rekommenderar jag artikeln om det, alternativt filmen på startsidan.

Namnet och logon är ansiktet utåt, och är ofta det första potentiella kunder kommer i kontakt med. Av det skälet, så påverkar de bilden de får av företaget, vilket förtroende de får, om de blir intresserade eller nyfikna eller ej med mera. Vi bedömer alltså företag utifrån utsidan, på samma sätt som vi bedömer andra människor. När vi går i en bokhandel, så ser vi en massa framsidor och titlar, och en del går vi fram till, och andra inte. De som vi går fram till får en chans att bli sålda, de andra inte. När man väl valt titel, så är det svårt att ändra sen. På samma sätt funkar det med namnet och logon. Detta gör att det ofta påverkar både hur många kunder ett företag får, men även vilka – hela företagslivet. De bra kunderna är det ofta många som konkurrerar om. Om utsidan ej skapar nyfikenhet och förtroende, så är det naturligt att man istället klickar på en konkurrents länk till exempel. Vilken bild vi får av ett företag påverkar klart också hur mycket de kan ta betalt för sina produkter och tjänster. Detta är ett skäl till att företag satsar på att få ett starkt varumärke, och här är namnet ofta sett som det viktigaste beslutet.

Om man ska göra en enkel kalkyl på värdet av namnet/logon, så kan man tex räkna ut vad varje kund är värd i inköp över en livstid, och även då hur många kunder per år, man tror att man kan vinna eller missa på grund av namnet/logon. Ett exempel: Ett städföretags genomsnittskund köper för 1500 kr/mån i 3 år. Värdet blir då 54 000 kr. Om vi räknar med att man tappar/vinner 10 kunder/år pga namnet/logon, och företaget existerar i 10 år. Då skulle summan bli 5,4 miljoner totalt. Det är inget exakt exempel, eftersom kunderna i de sista 2 åren ej stannar lika länge. Syftet med kalkylen är att visa på att det finns ett stort värde i att ha ett säljande och bra namn/logo.
 

Namnets & logons svårighetsgrad

Att ta fram ett namn verkar väldigt enkelt. Det finns också en massa råd där ute. Problemet är att det finns många kriterier att utgå ifrån, och det hela brukar bli en gissningslek. Några exempel är:
 

-Passar det företaget/produkten?
-Är det säljande?
-Är det förtroendeingivande?
-Går det att registrera hos Bolagsverket?
-Är domänen/domänerna lediga?
-Är det lätt att skriva och uttala?
-Hur låter det?

-Är det för långt?
-Är det lagom brett?
-Är det framtidssäkert?
-Ger det rätt associationer?

 

Avseende dessa kriterier, har du kompetensen att bedöma svaret på alla dessa frågor? Om du har det, har du kompetensen att avgöra vilka av kriterierna som är viktigast, som bör prioriteras i just ditt fall?
Min erfarenhet av att ha gjort ca 500 namnanalyser, bland annat på uppdrag av Nyföretagarcentrum Stockholm, är att väldigt få har kompetensen som krävs inom namnområdet för att både ta fram bra namn för sin verksamhet, och sen att välja rätt bland de man tagit fram. Jag rekommenderade 9 av 10 att byta namn, och det tragiska är att många hade skjutit fram företagsstarten i upp till ett halvår på grund av att de ej helt bestämt sig för namnet. Det är lätt att tänka att det är gratis att ta fram namnet själv, men det tar ofta lång tid att göra något som man själv saknar yrkeskompetens inom. Det är väldigt vanligt att företagsstarten får vänta flera månader på grund av att man ej kommit på det rätta namnet. Om vi gör ett exempel på detta. Om omsättningen när företaget väl startas, blir 500 tusen kr första året, så skulle varje veckas försening innebära ca 10 tusen kr i kostnad. 2 månaders försening blir alltså då ca 80 000 kr i kostnad.
 

Vilka alternativ finns för att ta hjälp?
 

 1. Vänner och bekanta, ens partner, kollegor.
  Dessa saknar oftast liksom dig yrkeskompetens inom namnområdet. Inom logo kanske det går att hitta någon i bekantskapskretsen, men få känner riktigt duktiga designers.
   

 2. Anlita ett företag utan specialistkompetens inom namnområdet, eller logoområdet.
  Resultatet brukar bli något bättre om man anlitar tex en reklambyrå för namnet, men det brukar kosta en del det med. Tryckerier och hemsidesföretag erbjuder ibland logotjänst som tillägg, men vår erfarenhet är att det sällan blir lika bra som att anlita ett logoföretag.
   

 3. Anlita ett företag med specialistkompetens inom namn – och logoområdet.
  Detta alternativ brukar ge bäst resultat, och även gå snabbast. Det beror på att med en lång yrkeserfarenhet, så gör man generellt både ett snabbare och bättre jobb. Det gäller i nästan alla branscher.

 

När man bedömer om man ska göra det själv, eller ta hjälp, och i så fall av vem/vilka, så behöver man alltså ta hänsyn till viktighetsgraden och svårighetsgraden/kompetensen. För att beräkna lönsamheten, så kan man göra en kalkyl på förväntade antal nya eller missade kunder under företagets livstid (se startsidan), samt även då göra en kalkyl på tiden det tar att få fram namnet/logon, för att få fram ev förlorad omsättning. Ska man anlita någon för arbetet, så kan dessa siffror tas i beaktande, och sättas i relation till arvodet till de man tar hjälp av. Vi på RÄTT NAMN håller en prisnivå som gör att även nystartade har råd. Det brukar löna sig med råge att ta hjälp med namn och logo.

Välkommen att höra av dig för en gratis konsultation, gratis namnanalys, eller samtal om ev hjälp med framtagning av företagsnamn, produktnamn eller logo. Klicka här för att lämna en intresseanmälan. 

bottom of page