top of page
iStock-1023387542.jpg

Utsidans enorma betydelse
 

Att få fler och bättre betalande kunder är självklart livsviktigt för företag. Marknadsföring och försäljning är klart avgörande för att uppnå detta. Man gör diverse olika insatser, annonsering, telemarketing mm.

De flesta insatser är kortvariga, men utsidan gäller under lång tid. Företagsnamnet tex är ofta ansiktet utåt hela företagslivet. Detsamma gäller ofta logon. En hemsida ligger ofta uppe i flera år, innan man byter.

Trots detta, så tar många företag inte utsidan på stort allvar, speciellt då namnet och logon.

Detta är ett problem, särskilt eftersom namnet och logon, på grund av ökande informationsöverflöd, och ökande konkurrens, blir allt viktigare.
 

Utsidan är ju faktiskt ofta det enda potentiella kunder har att gå på innan de väljer leverantör. Det funkar på samma sätt som med människor eller böcker. Vi ser utsidan först, och sen om den verkar bra, så får insidan chansen. På samma sätt som att människor som inte har en välordnad och fräsch utsida, kan få färre mänskliga möten, och stöta ifrån sig en del människor, så kan samma sak ske för företag. Om namnet, logon och hemsidan inte känns proffsigt och snyggt, så vänder många i dörren.

Vi vet själva hur vi gör när vi exempelvis går i en bokhandel - vi ser titeln och framsidan först. Om vi blir nyfikna, så går vi fram och läser kanske baksidan och kollar innehållsförteckningen, för att slutligen ev köpa den. Många böcker med bra innehåll tappar tyvärr försäljning på grund av en sämre utsida. Ett exempel på skillnaden som titeln kan göra: Boken the squash book sålde 15000 exemplar. Efter att titeln ändrades till the Zucchini Cookbook, så sålde den 300 000 exemplar. Företag med bra produkter och tjänster kan tyvärr också få mindre framgång på marknaden, på grund av en sämre utsida.

Utsidan i ett företag påverkar såväl förtroendet vi får, intresset, uppfattningen, och intrycket. Vi värderar och bedömer utifrån utsidan. Talesätten ”första intrycket består”, och ”man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck”, stämmer ofta. Namnet brukar benämnas som det viktigaste varumärkesbeslutet, och varumärket benämns ofta som ett företags viktigaste tillgång. Varumärket påverkar ofta hur mycket kunder är beredda att betala för en produkt eller tjänst.
 

Vad får då utsidan för konsekvenser rent konkret för ett företag?

Vår erfarenhet, efter att ha jobbat med ca 1500 kunder, varav ca hälften namnbyten, är att utsidan påverkar såväl hur många kunder man får, som vilka kunder man får. Det är väldigt vanligt att företag, när de bytt namn och logo, får ett lyft. Detta lyft kan bero på många saker, men en viktig faktor är att potentiella kunder blir mer attraherade av det nya namnet/logon, och härmed tex klickar på länken till hemsidan i högre utsträckning. Namnet och logon påverkar klart även när man är inne på hemsidan.
 

Utsidans ekonomiska värde

Hur många kunder man får eller missar på grund av utsidan, är självklart olika från företag till företag. En kund kan dock vara värd mycket, om man ser till kundens livstidsvärde.

Om vi tar ett exempel, ett städföretag.

Vi antar att varje kund handlar för 1000 kr/månad, och kunden stannar i genomsnitt i 3 år. Det innebär att kundens värde blir 36 000 kr totalt. Om vi utgår ifrån att man ska behålla företaget i många år, och man får, eller missar 10 st kunder per år pga utsidan, i tex 10 års tid, så blir det 360 000 kr/år, och alltså 3,6 miljoner under 10 år.
 

Om vi också tar med i kalkylen att utsidan kan påverka vilka kunder man får, och även prissättningen, så blir siffrorna ännu högre. De kunder som många vill ha, har ofta högre krav än andra. Det är troligen svårt att hitta nån marknadsföringsinsats som kan ge högre avkastning än att satsa på utsidan. 
 

Jag hoppas att den här artikeln har bidraget till att reflektera över utsidans värde och betydelse.

Välkommen att höra av dig för en gratis konsultation, gratis namnanalys, eller samtal om ev hjälp med framtagning av företagsnamn, produktnamn eller logo. Klicka här för att lämna en intresseanmälan. 

bottom of page